(také ve Snorriho Eddě Loptr, možná i Löður, jeden ze tří bohů, kteří na počátku vdechli lidem život)

Spousta lidí v životě zaslechlo něco o Lokim, i když toho o severské mytologii nemusí vědět moc. Je o něm známo, že je to nenapravitelný žertéř, vtipálek, podvodník a trickster. Některé jeho žertíky jsou vcelku nevinné, jiné mají přímo katastrofický dopad. A zrovna tak i jeho povaha je podvojná; ačkoliv občas díky svému důvtipu pomůže vyřešit palčivé problémy bohů, a to poměrně bizardními způsoby, jindy je právě on sám jejich příčinou. I když převážně myslí jen na svůj vlastní prospěch a neváhá kvůli tomu zradit i své přátele, nelze mu upřít, že se tím stává hybatelem, který posunuje dějovou linku kupředu.

Jeho otcem je obr Fárbauti, matkou je mu Laufey, které se také občas říká Nál. O Lokiho matce toho příliš nevíme, ani k jakému rodu náležela. Loki ovšem nosí její jméno jako matronym, takže je znám jako Loki, syn Laufey. 

Jeho řádnou manželkou je věrná a obětavá Sigyn, se kterou má syna Nárfiho, a možná ještě jednoho syna, na jehož jméně se ovšem zdroje neshodnou. Kromě toho má ještě s obryní Angrbodou (Angrboða) tři děti; hada Jörmunganda, vlka Fenriho a napůl mrtvolnou dívku Hel. Ale to není všechno! U předcházejících dětí Loki figuruje jako otec, ale existuje ještě jedno jeho dítě, pro které je matkou! Je jím osminohý oř Sleipni (Sleipnir), na kterém jezdí samotný Ódin. To bylo tak, že během stavby Ásgardských hradeb se Loki proměnil v klisnu, aby odlákal koně Svadilfariho (Svaðilfari), a zamezil tak staviteli včas dokončit sjednanou práci. Po tomto dostaveníčku s hřebcem  Loki někam zmizel na devět měsíců, a vrátil se zpátky společně se hříbětem. Pokud byl muž spojován se ženskou úlohou a s těhotenstvím, představovalo to pro Seveřany v době vikinské tu nejhorší potupu, jaké se mu v rámci koncepce cti mohlo dostat. Už dost špatné bylo, že se Ódin učil „ženské“ magii, zvané seid (seiðr), ale Loki zašel ještě mnohem dál a zpečetil tím svou pověst muže bez kousku cti v těle.

Jednu z nejstarších literárních zmínek o Lokim najdeme ve skladské poezii, kde je v básni z 9. století popsán příběh, který pak převyprávěl Snorri Sturlusson. Pojednává o tom, jak byl Loki chycen obrem Tjazim (Þjazi). Aby se osvobodil, souhlasí s tím, že obrovi přivede bohyni Idunn, včetně jablek věčného mládí. Tu za tímto účelem vyláká do lesa, kde se jí obr zmocní. Lokimu se později podaří Idunn osvobodit a Tjazi je zabit. To zase rozehraje další příběh, ve kterém Tjaziho dcera jménem Skadi (Skaði) dorazí do Ásgardu, aby tam žádala odplatu za otcovu smrt. Loki opět Ásům pomůže s jedním z úkolů, a obryni rozesměje tak, že si přiváže kozu na provázek za své přirození a přetahuje se s ní. Této komické scéně Skadi nevydrží přihlížet s vážnou tváří, takže nakonec vyprskne smíchy.

I když se vlastně Loki zachoval jako zrádce, v tomto případě mu bohové ještě odpouští. Ale tuto pomyslnou hranici překročil v momentě, kdy zosnoval smrt boha Baldra. Bůh Baldr, kterého má každý rád, začne mít tíživé sny o vlastní smrti, a proto jeho matka Frigg zařídí, aby mu nic neublížilo  – kromě nepatrného a malého jmelí. Když bohové z legrace tuto nově nabytou Baldrovu nezranitelnost testují, Loki podstrčí slepému Hödovi (Höðr) snítku jmelí a přemluví jej, aby si hodil také. Po zásahu jmelím Baldr umírá, a následně také dojde odhalení Lokiho intrika. Nyní už zašel příliš daleko, a tak se bohové rozhodnou Lokiho potrestat. Uvrhnou jej do jeskyně a nad jeho hlavu umístí hada, plivajícího jed, který mu způsobuje ukrutná muka. Avšak jeho věrná žena Sigyn ten jed chytá do misky, aby tak Lokimu trochu ulevila. Pokaždé, když je miska plná, musí ji jít ven vyprázdnit, a mezitím jed dopadá opět na Lokiho, který se pod tou bolestí v poutech zmítá tam a sem. To způsobuje ve světě lidí zemětřesení. Až nastane čas Ragnaröku, Loki se ze svého vězení osvobodí, vydá se do Helu, a postaví se do čela armády nemrtvých a obrů, která zaútočí na Ásgard. 

Existuje ještě jeden úhel pohledu, jak lze na Lokiho nahlížet. V minulosti byl původ jeho jména odvozován od ohně, logi, ovšem tato teorie byla později zpochybněna. Dnes se lingvisté spíše kloní k tomu, že Lokiho jméno znamená uzel, zašmodrchanec, cucek, který vznikne, když se vlákno nechtíc zašmodrchá. Podobně také i sám Loki působí chaos a zmatek, kamkoliv vkročí. Vysvětlovalo by to také jméno jeho matky Nál, což znamená jehla, a vlákno bychom mohli vykládat jako paralelu k vláknu života, které tkají norny.

Proto také, když se práce nedaří, říkají lidé, že je Loki nablízku.

Autorka textu: Ryg Mortys

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *