také Tý, Tīw, Ziu, Tīwaz

Týr je znám jako nebeský bůh a bůh války, podle nějž se nazývá úterý jako Tíwův den (ang. Tuesday). Pochází z rodu Ásů. Jeho jméno je ovšem mnohem starší a vychází ze starých indoevropských jazyků – můžeme např. srovnat s latinským dieus, což znamená bůh. Poněvadž také množné číslo staroseverského tíwar znamená bohové, mohlo i jméno Týr mít za svůj význam jednoduše bůh. Jiné zdroje však odkazují na „denní svit“ nebo „ochránce smluv“. K bohu Týrovi se vztahuje pragermánská runa *teiwaz či *tīwaz. V mladším futharku je reprezentován přímo runou týr, ke které se pojí norská a islandská báseň.

Kdysi možná Týr býval hlavním bohem pantheonu, Nebeským otcem, ale postupem času se jeho role umenšovala, až jej v jeho přední funkci nahradil Ódin. Přesto mu zůstala celá řada důležitých atributů a pravomocí. V Týrově jménu se skládaly přísahy a pořádala shromáždění, zvaná thingy, v rámci nichž se řešily důležité věci a právní spory. Proto také to jméno Mars Thingus, poněvadž Římané uplatňovali na germánské bohy římskou interpretaci, tzv. interpetatio romana

Snorri ho stále popisuje jako boha válečníků, kterého se vyplatí vzývat před bitvou, neboť rozhoduje o vítězství. Hermodsson poukazuje na četné nápisy z Housesteadu poblíž Hadriánovy zdi, zasvěcené bohu zvanému Mars Thingus. Nápis zde zanechali germánští vojáci, kteří sloužili v římských legiích.

Oba dva Týrovi rodiče jsou z rodu obrů. Známe především jméno jeho otce, obra Hymiho, který vlastní obrovský kotel. Pro ten se natajno vypraví Thór společně s Týrem, aby v něm mohl mořský bůh Aegi navařit pivo k hostině bohů. Z tohoto pohledu by se to mohlo jevit jako příběh, ve kterém se chystá parta puberťáků vykrást otcovu zásobu piva v garáži. Pokud jsou Týrova rodina obři, řadí ho to ke starší generaci bohů. Týrova babička má dokonce 900 hlav! Týrova matka je zlatá a má bílé obočí. V Jazyce básnickém ovšem Snorri tvrdí, že Týrovým otcem je Ódin, což může být pozdější Snorriho snaha bohy podřadit pod Ódina a udělat tak z něho Všeotce. Týr má manželku, jíž by mohla být bohyně Zisa, takže by tvořili pár jménem Ziu a Zisa. Otcem Týrova syna je ovšem podle Lokiho pře právě Loki.

Nejznámější mýtus, který je s Týrem spojen, je ovšem ten, který zahrnuje vlka Fenriho. Ten je spolu s Hel a hadem Midgardsormem jedním z Lokiho potomků. Když bohové obdrželi věštbu, podle které tato tři monstra představují budoucí hrozbu, rozhodli se jich zbavit. Hada hodili do moře, Hel svěřili vládu nad podsvětní říší, a vlka se rozhodli vychovávat v Ásgardu. Jak vlček rostl, stával se čím dál tím víc silnějším a nebezpečnějším. Proto bylo rozhodnuto, že jej musí spoutat. Bohové to narafičili jako hru, ale vlček si vyžádal jako do zástavy vložit ruku jednoho z nich do své tlamy. A byl to právě Týr, který se obětoval pro druhé. Volba na něj padla také z důvodu, že byl Fenriho pěstounem. Tudíž si k němu vytvořil nejužší vztah ze všech, a proto to musel být právě on, kdo tuto oběť podstoupil. Když Fenri zjistil, že byl oklamán, sklapl čelisti a Týrovu ruku ukousl. Od té doby schází Týrovi, bohu války, slibů, shromáždění a práva, jedna ruka. Někteří přímo tvrdí, že to byla ruka pravá, takže bůh práva postrádá pravou ruku.

Na psychologické rovině je Týr symbolem paladina, tedy čestného muže, který drží své slovo, následuje jistý morální kód a je na něho spolehnutí. Proto se lidé dodnes pozastavují nad tím, jak je možné, že lhal. Jak to, že se v jeho jménu skládají přísahy, když on sám tu svou porušil? Tento příběh poukazuje na to, že si staří Seveřané byli vědomi existence něčeho, co bychom dnes mohli nazvat jako vyšší princip. Když si dítě osvojuje sociální normy, příkazy a zákazy, má tendence je chápat absolutně – jako například „nikdy se nelže, nikdy se nekrade, nikdy se nechodí na červenou“. Existují ovšem situace, kdy by uposlechnutí zákazu nebo zákona vyvolalo ještě větší zlo než jejich porušení. Vyhrocenou situaci mezi bohy a vlkem také nemůžeme redukovat na pouhé pravidlo „účel světí prostředky“, poněvadž právě Týr měl k Fenrimu ze všech bohů nejblíže. Svou oběť tedy podstoupil nejenom na rovině fyzické, ale i na té duševní. Proto je jeho skutek považován za hrdinský čin.

Možná, že právě proto nebude jeho protivníkem při Ragnaröku Fenri, ale pes Garm.

Autorka: Ryg Mortys

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *