Freyja (také Freya, Paní)

Freyja pochází z rodu Vanů, je dcerou boha Njörda a sestrou boha Freye, se kterým tvoří dvojčata. Spolu se svým bratrem a otcem přišla do Ásgardu během války Vanů a Ásů jako rukojmí. Victor Rydberg si povšiml jedné zvláštnosti; ačkoliv máme spoustu materiálů k tomu, jak vznikli Ásové a disponujeme celou jejich genealogií, o Vanech toho příliš nevíme a známe pouze jména těch z nich, kteří žijí s Ásy společně. Proto je také Freyja uvedena mezi Ásynjemi, i když vlastně všichni vědí, že pochází odjinud.

Jméno Freyja znamená „Paní“, a z podobného základu se také vyvinulo německé oslovení ženy Frau. Freyja bývá často rovněž nazývána Vanadís, dísa Vanů. Podle jedné teorie není Freyja její pravé jméno, ale jenom titul. Tím by také představovala protějšek ke Freyovi, což v překladu  znamená Pán. Tento předpoklad by také podpořil teorii, podle které kdysi byly Frigg a Freyja jedna bohyně. Jméno Frigg ovšem vychází z odlišného slovního kořene, který znamená „Milovaná“. Víme ovšem, že kulty germánských bohů a bohyň nebyly všude stejné. Lišily se místo od místa, takže je docela možné, že více populární Freyjin kult „přepsal“ ostatní lokální bohyně. Tyto bohyně byly zřejmě uctívány za účelem prosperity a plodnosti, což je také úlohou Frigg i Freyji. Rovněž i Snorri popisuje, že jak Freyja putovala zemí, dostávala různá jména – což mohou být právě aspekty těchto místních bohyň. 

Freyja má několik atributů. Jedním z nich je náhrdelník Brísingamen, kvůli kterému strávila noc s několika trpaslíky, aby jej získala. Trpaslíci/álfové patří k vynikajícím kovářům a jejich šperky nebo magické předměty jsou vyhlášené. To oni vytvořili Thórovo kladivo nebo Freyova mechanického kance. Když se na to podíváme z jiné perspektivy, zatímco mužští bohové dostali výtvory trpaslíků bez jakékoliv snahy, Freyja se o to musela zasloužit. Pro Vany jsou též typické sourozenecké sexuální svazky, čehož se ovšem Frey a Freyja s příchodem do Ásgardu zřekli. Na každý pád, Freyjina sexualita a chtíč jsou občas i na poměrně svobodomyslné Ásy trochu moc, a na tuto skutečnost poukazuje dokonce i obryně a jasnovidka Hyndla.

 V některých aspektech představuje Freyja Ódinův ženským protipól. Snorri píše, že Freyjiným druhem byl Od (Óðr, ta stejná inspirace a extáze, jaké můžeme vidět u Ódina), který ji a její dvě dcery opustil. Ona tedy pláče, putuje světem a hledá ho. Její slzy nacházíme ráno na listech a stoncích trávy, v podobě rosy. Ranní slunce jim propůjčuje zlatou barvu, a proto se říká, že Freyjiny slzy jsou ze zlata. Zlaté slzy, náhrdelník a obecně láska ke zlatu a šperkům jsou tedy pro Freyju typické, jakož i jantar, med a medovina. 

Podobně jako její bratr, je i Freyja spojená s divokými prasaty, případně s bachyní, a také s kočkami, které táhnou její kočár. Rovněž k ní patří drobnější draví ptáci, zejména sokol, který je zřejmě odvozen od jejího sokolího roucha, ve kterém Freyja létá širokým krajem, a které také občas půjčuje Lokimu.

Do své síně Fólkvangu (v překladu „Lidová pole“) si vybírá polovinu padlých bojovníků, tu druhou má Ódin. Přesná kritéria nejsou nikde v Eddách ani v ságách zaznamenána, proto někteří spekulují, že si vybírá své věrné, anebo ty, kteří nezradili svou lásku. V Písni o Hárbardovi se praví, že ve Freyjině síni se milenci znovu setkají, takže poslední skupinu tvoří ti, které ani smrt nerozdělí.

Freyja je bohyní široké škály činností: sexu, lásky, krásy, prosperity, magie, války, zesnulých a zabitých v boji, a dokonce má jako jediná z Ásynjí i svou vlastní armádu. Pro ženy je symbolem téměř neomezené svobody, pro muže lásky, sexu a smyslnosti. V neposlední řadě musíme jmenovat magii, tj. druh čarodějnictví, zvaný seid (seiðr).  Pod tato magická umění lze zařadit prakticky jakýkoliv druh lidového čarodějnictví; od věštění, přes rituály plodnosti, až po proklínání. Freyja byla první učitelkou, která toto umění Vanů naučila Ásy.

Pátek je spíše připisován Frigg, ale Římané jej zasvětili Venuši, jejímž germánským protipólem by byla právě Freyja. Proto je možné považovat pátek také za den této bohyně.

Autorka textu: Ryg Mortys

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *